Zvolte jazyk

Inovace
strojírenských produktů

  • TGM Berlin: Hmotnostní managament

  • Technické plasty

  • Havel metal foam: Al-pěny

  • SVÚM: Výzkumný ústav a akreditovaná zkušebna